• ข่าวประกาศ

    สว้สดีครับ  ต้องขออภัยทุกท่าน เนื่องจากเวบไซต์ถูกแฮ็ก ทำให้เกิดปัญหาเข้าดูไม่ได้ จำเป็นต้องลงตัว Moodle ใหม่ทั้งหมด เราจะพยายามลงข้อมูลให้ใหม่นะครับ

รายวิชาที่มีอยู่

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 20104-2002


รายวิชาหม้อแปลงไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2104 1-3-2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556

รายวิชาเครื่องกำเหนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 2104-2105 1-3-2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556

เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ UPS

Uninteruptible Power Supply

หลักการทำงาน ชนิดและประเภทของ UPS

การเลือกซื้อ และเลือกขนาดเพื่อใช้งาน

การคำนวณหาขนาดแกนเหล็ก ขนาดขดลวด ขนาดกำลังไฟฟ้าหม้อแปลง
ขนาดแรงดันไฟฟ้า INPUT-OUTPUT ของหม้แปลง
การพันหม้อแปลงขนาดเล็กไว้ใช้งานข่าวและประกาศของเว็บ

ยังไม่มีกระทู้