Skip to navigation Skip to navigation Skip to search form Skip to login form Skip to footer Skip to main content

Blog entry by Admin User

แม่สอนไว้
Posted on Jul 10, 2022

"แม่สอน (พุทธทาส) ไว้"😊


• แม่มักจะพูดว่า "ถ้าไม่รู้จักใช้ฟืนก็จะเป็นทาสฟืน ไม่รู้จักใช้น้ำก็จะเป็นทาสน้ำ" รวมกระทั่งว่าถ้าไม่รู้จักใช้เงิน ก็ต้องเป็นทาสเงิน ต้องหาเงิน มากเกินความจำเป็น ไม่รู้จักใช้ก็จะเป็นทาสของสิ่งนั้น


• แม่สร้างนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตน แม่สอนว่าการยอมแพ้นั้น ไม่ถือว่าเป็นการเสียเกียรติ เพราะทำให้เรื่องมันระงับไป โดยไม่เสียหายอะไร ใครๆ ก็รักคนที่ยอมแพ้ไม่ให้เรื่องเกิดขึ้น


• แม่สอนให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แม่สอนว่าให้ลูกแมวได้กินข้าวก่อน แล้วคนจึงกิน สัตว์เดรัจฉานเป็นเพื่อนของเรา ขอทานเป็นเพื่อนของเรา คนไร้ญาติขาดมิตรมาตายอยู่ตามท่าน้ำ เราต้องเอื้อเฟื้อ


• ถ้าเรากินเองมันก็ถ่ายออกมาหมด ถ้าเราให้เพื่อนกิน มันอยู่ในหัวใจของเขา


• แม่สอนว่า ไก่ไม่มีเห็บ เพราะมันช่วยจิกให้กันและกัน ลูกไก่เล็กๆ ยังช่วยจิกเห็บให้ลูกไก่ตัวใหญ่ เห็บมันอยู่ตามหน้าหงอนมันจิกเองไม่ได้ แต่ไก่มันไม่มีเห็บเพราะมันปฏิบัติหน้าที่ของกันและกัน


• แม่ปลูกฝังให้รักการทำงาน ปลูกพริก มะเขือ ฯลฯ แล้วยังสอนคาถากันขโมยให้ด้วยว่า "ถ้านกกินเป็นบุญ คนกินเป็นทาน" เมื่อคิดได้เช่นนี้แล้ว จะไม่ถูกขโมยเลยตลอดชีวิต กลายเป็นทานไปเสียทุกที


• แม่คือผู้สร้างโลก คนในโลกจะดีจะเลวก็เพราะแม่ การทำให้พ่อแม่น้ำตาตกเป็นบาป ปัญหาในบ้านเมืองเราเดี๋ยวนี้ คือ ปัญหาเด็กไม่เคารพ ไม่รัก ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ เพราะเขาไม่รู้ว่า การทำให้พ่อแม่ร้อนใจ น้ำตาตก เป็นความเลวร้ายอย่างใหญ่หลวง


• พระคุณของแม่ แม่ไม่กล้าปล่อยให้น้ำตาตก แม้ลูกจะทำกับแม่อย่างเจ็บปวดรวดร้าวอย่างไร แม่ไม่กล้าปล่อยให้น้ำตาตก เพราะกลัวลูกจะไปอเวจี แม่รักลูกเท่าไร!


• กตัญญูพ่อแม่เป็นทุนแล้วก็จะกตัญญูต่อคนอื่นออกไป กตัญญูไปถึงสิ่งไม่มีชีวิตจิตใจ ถนนหนทาง ห้วยหนองคลองบึง ไม่มีจิตใจ ก็กตัญญูต่อมัน ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ ช่วยกันรักษา ช่วยกันสร้างสรรค์ จงเป็นคนกตัญญูที่กว้างขวางขนาดนี้


• ไม่ต้องสร้างเจดีย์ ไม่ต้องสร้างอะไรที่ไหน ตัวเองนี่แหละทำตัวเองให้เป็นอนุสาวรีย์ที่ดีที่สุด งดงามที่สุด สูง ประเสริฐที่สุด เป็นอนุสาวรีย์ที่ดีที่สุดให้แก่พ่อแม่


#คัดมาจากบางส่วนของหนังสือ

แม่สอนไว้ -ท่านพุทธทาส

#ธรรมะ #อมตะธรรม #ธรรมะสอนใจ


  
Scroll to top