Skip to navigation Skip to navigation Skip to search form Skip to login form Skip to footer Skip to main content

Site blog

8 สิ่งสำคัญในชีวิต ที่ต้องใช้เวลาสร้าง แต่ผู้คนกลับละเลย

Posted on Aug 17, 2022
8 สิ่งสำคัญในชีวิต ที่ต้องใช้เวลาสร้าง
แต่ผู้คนกลับละเลย
1. ฐานะการเงินที่ดี
จะทำงานวันเดียวแล้วร่ำรวย ย่อมเป็นไปไม่ได้ ความร่ำรวยเกิดจากเก็บเล็กผสมน้อย เก็บเกี่ยววินัยการเงินที่ถูกต้องเหมาะสม หาได้มากกว่าใช้ไป ออมก่อนจึงค่อยใช้ ลดรายจ่ายคงที่ เพิ่มพูนช่องทางทำมาหากิน รู้จักลงทุน ใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่า สิ่งเหล่านี้ต้องใช้เวลาก่อร่างสร้างตัว
2. ความรอบรู้ในตน
ความรู้เป็นของแปลก อยากเป็นคนฉลาดเริ่มวันนี้ อีก 10 ปีค่อยว่ากัน อ่านหนังสือหนึ่งเล่มดูไม่มีอะไร ทว่า หากความรู้จากหนังสือหนึ่งพันเล่ม รวมในคนๆ เดียว นับว่ามหาศาล อ่านหนังสือหนึ่งเล่ม ใช้เวลา 3 ชั่วโมง อ่านหนังสือหนึ่งพันเล่ม ต้องใช้เวลาค่อยๆ ซึมซับใช้เวลาร้อยพันวัน บางคนรู้สึกว่าการอ่าน หาความรู้คือภาระ บางคนรู้สึกสนุก ตื่นเต้นกับการหาความรู้ ความสูงของมนุษย์ห่างกันไม่กี่เซนติเมตร ความรู้ของมนุษย์ในคนต่อคนห่างกันราวฟ้ากับเหว ความรู้เป็นของแปลก ไม่สามารถถ่ายทอดความรอบรู้เป็นมรดก รู้มาก รู้น้อย ทำตนเองทั้งนั้น
3. ความไว้ใจ
เพียงพบผ่าน รู้หน้ายังไม่รู้ใจ จำเป็นต้องอาศัยการไปมาหาสู่ ทำการค้าครั้งแรก ยังกล้าๆ กลัวๆ ผู้สัมพันธ์คู่ค้ายาวนาน เป็นเดือนปี จึงเริ่มยึดมั่นคำพูดมากกว่าสัญญากระดาษ ความไว้ใจคือของสร้างยากยิ่ง ถูกทำลายเพียงหนึ่งครั้ง ทั้งหมดที่สร้างมาอาจไร้ค่าพังทลาย หากมีสิ่งใดสมควรรักษาระหว่างคนต่อคน คงไม่พ้นความไว้วางใจ ความไว้ใจในสามีภรรยา ไว้ใจในความเป็นครอบครัว ในความเป็นเพื่อน ในความเป็นผู้นำ เมื่อผู้ใดให้ความไว้วางใจกับเราแล้ว สมควรเห็นค่า รักษาไว้ยิ่งชีพ
4. ความเข้มแข็งและความอ่อนแอ
บอกคนอ่อนแอให้เข้มแข็งแทบเป็นไปไม่ได้ ทำลายจิตใจคนเข้มแข็ง ให้แหลกหัก เป็นสิ่งทำได้ยาก ทั้งความอ่อนแอและความเข้มแข็ง ล้วนเป็นกำลังสั่งสมจากอารมณ์เล็กน้อยชั่วชีวิต ปล่อยใจตามความเศร้า ผลิตผลเป็นความอ่อนแอ รักษาความหวังแนบใจเสมอ ผลิตผลเป็นความเข้มแข็ง ดุจกำแพงเมืองใหญ่ยามสร้างเรียงอิฐก้อนต่อก้อน ยามผุพังตามกาล เริ่มจากอิฐก้อนต่อก้อนแตกหัก อ่อนแอมานานเท่าใด ใช้วันเวลาสร้างความเข้มแข็งใกล้เคียงกัน การปรับเปลี่ยนแปลงจึงยากยิ่ง เพราะต่างทำตามความเคยชินของใจ จำเป็นต้องใช้กำลังใจสม่ำเสมอบวกวินัยยาวนาน
5. ความสัมพันธ์
รักแท้ใช้เวลาสร้าง เริ่มแรกรัก ยังมิใช่รักแท้ ทว่าเพียงความหลง รักแท้เกิดขึ้นเมื่อผ่านพ้นความหลงไปแล้วเท่านั้น บางคนพบว่า เมื่อผ่านพ้นความหลงไปแล้ว ก็เหลือเพียงความเบื่อหน่าย หาได้มีรักแท้อยู่ตรงนั้น บางคนผ่านพ้นความหลงไปแล้ว จึงค้นพบความเป็นเพื่อน และเห็นรักแท้อยู่ตรงนั้น ที่จริงแล้วรักแท้อยู่ในใจผู้ให้ความรัก ที่จริงแล้ว รักแท้ถูกสร้างจากความเมตตายาวนานที่เกิดในใจผู้ให้ความเมตตา ความสัมพันธ์ดีงาม กำเนิดจากดีเล็กดีน้อย คำพูดให้กำลังใจ ความยินดี ความกรุณาช่วยเหลือในสิ่งเล็กน้อย มิเคยพูดจาทำลายจิตใจของกันและกัน ผ่านวันเวลายาวนาน สัมพันธ์จึงมีความหมายงดงาม สัมพันธ์ในทุกข์ก็ไม่ต่าง เกิดจะละเลยทำสิ่งดี สะสมความคิด พูด ทำ ในเชิงบาดหมาง เห็นแก่ตัววันละเล็ก ที่สุดแล้ว ทำลายความสัมพันธ์ยิ่งใหญ่ของคนสองคนให้พังพินาศ
6. สุขภาพกาย
ใครเล่าในโลกนี้ กินทั้งคืน จากคนผอมกลายเป็นคนอ้วน ใครเล่าในโลกนี้ ออกกำลังกายทั้งคืน จากคนอ้วนกลายเป็นคนผอม ทุกอย่างล้วนใช้เวลาสะสม กินแต่พอดี จากหนึ่งมื้อ เป็นสองมื้อ เป็นหนึ่งพันมื้อ ร่างกายจึงสมดุล กินมากเกินพอดี จากหนึ่งมื้อ เป็นสองมื้อ เป็นพันมื้อ สุขภาพจึงพังย่อยยับ ออกกำลังกายวันแรก ปวดเมื่อยทั่วร่าง ออกกำลังกายร้อยวัน มัดกล้ามถือกำเนิด มีได้ ย่อมมีเสีย ตามใจปากก็ได้ความสุขไปแล้ว จะเอาทุกอย่างคงเป็นไปไม่ได้
7. พลังสติ
ฝึกสมาธิวันเดียว หวังให้จิตร่วมสมาธิใหญ่ เป็นไปไม่ได้ ฝึกสติเพียงวันเดียว ให้กำหนดรู้เกิดดับทุกกริยา ก็เป็นไปไม่ได้ รักษาวินัย อย่าใจร้อนเกินไป เพราะอะไรๆ ก็ต้องอาศัยกำลังฝึกฝน แม้ไม่เคยฝึกใจไว้เลย ยามมีความทุกข์ ให้เข้าใจอะไรๆ ทันที จะเป็นไปได้อย่างไร จึงมีคำว่า เกิดเป็นมนุษย์มิสมควรประมาทในธรรม ธรรมเป็นสิ่งต้องศึกษา คิดอ่าน เพียรภาวนาอยู่เป็นนิสัย มรณานุสติ คือพิจารณาความตายซ้ำๆ เนื่องๆ เมตตาฌาน คือเจริญเมตตาเสมอๆ มรรคาแปดประการ คือสายทางหลักแห่งชีวิต มิใช่สถานที่ท่องเที่ยว เยี่ยมชมนานๆ ครั้ง ทุกสิ่งสรรค์ สั่งสมเป็นบารมีธรรม บารมีธรรมดังมหาสมุทร สะสม จากน้ำหนึ่งหยดฝน หลายแสนมหาศาล เป็นความเพียรในโมงยามรู้ตัวทั่วพร้อมทุกขณะ ก่อเกิดบารมีธรรมใหญ่
8. ชีวิตงดงาม
ชีวิตงดงามคืออะไรหรือ
มิใช่เพียงความร่ำรวย
มิใช่เพียงหน้าที่การงาน
มิใช่เพียงความสัมพันธ์ราบรื่น
มิใช่เพียงพลานามัยสมบูรณ์
ทว่า เกิดจากทุกสิ่งสานเป็นหนึ่ง
หาใช่ทำยากเย็น หาใช่ทำง่ายดาย
เพียงทำเรื่อยๆ ทำเสมอๆ
ทำด้วยความรู้ตัวในวันต่อวัน
สิ่งใดดีงาม ทำยิ่งๆ ขึ้น
สิ่งใดชั่วร้าย ตกต่ำ สมควรลด ละ เลิก
เพียรชนะใจตนเสมอๆ
ในเรื่องราวเล็กน้อย
ชั่วชีวิต เป็นสิ่งยาวไกล
หนทางยาวไกล เริ่มจากก้าวต่อก้าว
คิดฝันอนาคตดีงาม
แต่ไม่เคยลงมือกระทำ เป็นไปไม่ได้
อนาคตดีงาม มีปัจจุบันดีงามเป็นพื้นฐาน
มนุษย์เกิดมาย่อมรักตนเอง
แต่มิใช่ทุกคนหรอก
ที่กระทำสิ่งดีงามให้ชีวิตตนเอง
กิเลสมีศิลปะจูงใจเสมอ
เดินตามเสียงกิเลส
จึงง่ายดายกว่าเดินตามเสียงปัญญา
มนุษย์ทั่วโลก จึงจมลงในท้องทะเลทุกข์ยาก
ชีวิตงดงาม คือต้นไม้ใหญ่
อันถือกำเนิดจากเมล็ด
รดน้ำพรวนดินชีวิตอยู่เสมอ
คอยระวังอย่าชะล่าใจกับหนอนเน่าหนึ่งตัว
หนอนหนึ่งตัวตอมชีวิต
คิดว่า ไม่เป็นไรหรอก
คิดเช่นนั้น หนอนเน่าเป็นหมื่นแสน
จึงอาศัยจิตใจเป็นที่ประชุมงานเลี้ยงใหญ่
ชีวิตค่อยๆ เน่าเหม็น
จากหนอนกิเลสชั่วเพียงตัวเดียว!
***ติดต่อ พศิน อินทรวงค์***
วิทยากร/บรรยาย/หนังสือ/บทความ
***ติดตามช่องยูทูป***
พศิน อินทรวงค์ - Pasin Intarawong

พ่อสอนลูก

Posted on Jul 10, 2022

ขอบคุณครับ พ่อ

แม่สอนไว้

Posted on Jul 10, 2022

"แม่สอน (พุทธทาส) ไว้"😊


• แม่มักจะพูดว่า "ถ้าไม่รู้จักใช้ฟืนก็จะเป็นทาสฟืน ไม่รู้จักใช้น้ำก็จะเป็นทาสน้ำ" รวมกระทั่งว่าถ้าไม่รู้จักใช้เงิน ก็ต้องเป็นทาสเงิน ต้องหาเงิน มากเกินความจำเป็น ไม่รู้จักใช้ก็จะเป็นทาสของสิ่งนั้น


• แม่สร้างนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตน แม่สอนว่าการยอมแพ้นั้น ไม่ถือว่าเป็นการเสียเกียรติ เพราะทำให้เรื่องมันระงับไป โดยไม่เสียหายอะไร ใครๆ ก็รักคนที่ยอมแพ้ไม่ให้เรื่องเกิดขึ้น


• แม่สอนให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แม่สอนว่าให้ลูกแมวได้กินข้าวก่อน แล้วคนจึงกิน สัตว์เดรัจฉานเป็นเพื่อนของเรา ขอทานเป็นเพื่อนของเรา คนไร้ญาติขาดมิตรมาตายอยู่ตามท่าน้ำ เราต้องเอื้อเฟื้อ


• ถ้าเรากินเองมันก็ถ่ายออกมาหมด ถ้าเราให้เพื่อนกิน มันอยู่ในหัวใจของเขา


• แม่สอนว่า ไก่ไม่มีเห็บ เพราะมันช่วยจิกให้กันและกัน ลูกไก่เล็กๆ ยังช่วยจิกเห็บให้ลูกไก่ตัวใหญ่ เห็บมันอยู่ตามหน้าหงอนมันจิกเองไม่ได้ แต่ไก่มันไม่มีเห็บเพราะมันปฏิบัติหน้าที่ของกันและกัน


• แม่ปลูกฝังให้รักการทำงาน ปลูกพริก มะเขือ ฯลฯ แล้วยังสอนคาถากันขโมยให้ด้วยว่า "ถ้านกกินเป็นบุญ คนกินเป็นทาน" เมื่อคิดได้เช่นนี้แล้ว จะไม่ถูกขโมยเลยตลอดชีวิต กลายเป็นทานไปเสียทุกที


• แม่คือผู้สร้างโลก คนในโลกจะดีจะเลวก็เพราะแม่ การทำให้พ่อแม่น้ำตาตกเป็นบาป ปัญหาในบ้านเมืองเราเดี๋ยวนี้ คือ ปัญหาเด็กไม่เคารพ ไม่รัก ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ เพราะเขาไม่รู้ว่า การทำให้พ่อแม่ร้อนใจ น้ำตาตก เป็นความเลวร้ายอย่างใหญ่หลวง


• พระคุณของแม่ แม่ไม่กล้าปล่อยให้น้ำตาตก แม้ลูกจะทำกับแม่อย่างเจ็บปวดรวดร้าวอย่างไร แม่ไม่กล้าปล่อยให้น้ำตาตก เพราะกลัวลูกจะไปอเวจี แม่รักลูกเท่าไร!


• กตัญญูพ่อแม่เป็นทุนแล้วก็จะกตัญญูต่อคนอื่นออกไป กตัญญูไปถึงสิ่งไม่มีชีวิตจิตใจ ถนนหนทาง ห้วยหนองคลองบึง ไม่มีจิตใจ ก็กตัญญูต่อมัน ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ ช่วยกันรักษา ช่วยกันสร้างสรรค์ จงเป็นคนกตัญญูที่กว้างขวางขนาดนี้


• ไม่ต้องสร้างเจดีย์ ไม่ต้องสร้างอะไรที่ไหน ตัวเองนี่แหละทำตัวเองให้เป็นอนุสาวรีย์ที่ดีที่สุด งดงามที่สุด สูง ประเสริฐที่สุด เป็นอนุสาวรีย์ที่ดีที่สุดให้แก่พ่อแม่


#คัดมาจากบางส่วนของหนังสือ

แม่สอนไว้ -ท่านพุทธทาส

#ธรรมะ #อมตะธรรม #ธรรมะสอนใจ

ระดับของปัญญา

ปัญญามี 2 ระดับ คือ

     1. ปัญญาโลกีย์

     2. ปัญญาโลกุตระ

1. ปัญญาโลกีย์     หากเราไม่ภาวนาฝึกปฏิบัติ อบรมตนเอง ถึงจะมีปัญญาเพียงใด เป็นเพียง ปัญญาโลกีย์ จะหลุดพ้นไปไม่ได้ มันเวียนตามโลก จิตเป็นโลก คิดแต่จะหามาใส่ตัว อยู่ไม่เป็นสุข หาไม่รู้จักพอ วิชาโลกีย์กลายเป็นอวิชา หาใช่วิชาความรู้แจ้งไม่ ไม่จบสักที ตามลาภ ยศ สรรเสริญ ทำใจให้ติดข้อง กิเลสกองใหญ่

2. ปัญญาโลกุตระ  อยู่ได้ยาก ผู้ใดหวัง มรรค ผล นิพพาน จึงจะทนอยู่ได้ ทำตนเป็นคนมักน้อยสันโดษ กินน้อย นอนน้อย พูดน้อย ทำให้มันหมดโลกีย์ (ความใคร่ในความสุขความทุกข์ ความดี ความชั่ว) ปฏิบัติให้หมดอุปทาน พิจารณาซ้ำแล้ว ซ้ำอีก ให้มันเพื่อให้หน่าย จะเกิดนิพพาน ซึ่งเกิดได้ยาก ต้องเห็นโทษในกาม เห็นประโยชน์ในการละกามจึงจะทำได้อาหารของใจ

อาหารของใจที่แท้จริงคือ  บุญและกุศล 

เพื่อสละและปล่อยวาง จัดเป็นทานบารมี พระพุทธเจ้า

อาศัยทานบารมีเป็นเบื้องต้น

ความเจริญ  ความเสื่อม  ที่แท้จริงนั้น  อยู่ที่ใจของเรา

พระพุทธเจ้าตรัสรู้ทางจิต  เพราะกายมันไม่รู้จักอะไร  กายจะให้มันกินก็ได้  ไม่กินก็ได้  การตรัสรู้ทั้งหลายอยู่ที่จิต  ท่านได้ออกจากการปฏิบัติทรมานกาย เดินทางสายกลาง (ไม่ตึง ไม่หย่อน) ท่านให้วางทั้งทุกข์และสุข หาความพอดี

ชีวิตมีทางเลือก 2 ทาง คือ

1. คล้อยตามไปกับโลก

2. ปฏิบัติให้อยู่เหนือโลก พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติตนจนพระองค์เองพ้นโลก

บุญ - บาป

บุญ มากกว่า บาป      -เป็นเทวดา (ละอาย เกรงกลัวต่อบาป  พรหม (เมตตา)  พระนิพพาน (ปัญญา)

บุญ เท่ากับบาป         -เป็นมนุษย์

บุญ น้อยกว่าบาป       -อบายภูมิ คือ        

     เดรัจฉาน  ทำบาป  ด้วยความไม่รู้

     เปรต       ทำบาป  ด้วยความโลภ

     อสุรกาย   ทำบาป  ด้วยความกลัว

     นรก        ทำบาปด้วยความอาฆาต พยาบาท


ธรรมสบาย ๆ แต่มีคุณค่า

ธรรมสบาย ๆ แต่มีคุณค่า

ทางโลก     -สุขต้น ทุกข์ปลาย      ทุกข์ไม่รู้จักจบต้องเกิดมาอีก

ทางธรรม    -ทุกข์ต้น สุขปลาย      จบ พบนิพาน ไม่ต้องเกิดอีกต่อไป (จิตเกษม)

สมอง          -เป็นผู้ประสานงาน     การทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกาย

จิต               -เป็นผู้สั่งกาย(สมอง)    การทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกาย

นักวิทยาศาสตร์   -ไม่เห็นใจ เห็นแต่สมอง สมองเสื่อมเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต แขน ขา ขยับไม่ได้

กายและใจ   -แยกจากกัน เห็นได้ชัดตอนนิ่ง - นั่งสมาธิ

กาย              -เป็นดิน น้ำ ลม ไฟ  ตาย  >  เผา - ฝัง

ใจ                -คือผู้รู้ (ใจ)   >  ผู้คิด (จิต)   >  ตายเป็นดวงวิญญาณ (อยู่ในโลกทิพย์)ไปเกิดใหม่เพราะ ใจ ไม่มีวันตาย สิ่งที่สั่งสมไว้ในใจคือ บุญ – บาป


ใครเร็วกว่ากัน..

Posted on Jun 14, 2022

     ยุคนี้ใครก็ตามต้องเรียนรู้ หาประสบการณ์เพิ่มเติม ย่อมมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่า

     การเรียนรู้ได้เร็ว โอกาสสำเร็จในอาชีพก็จะเร็ว ยิ่งถ้ามีหลักสูตรหรือการอบรม จะทำให้เราเข้าใจเนื้อหาได้เร็ว งานก็จะสำเร็จได้เร็วกว่าการไปหาข้อมูลในอินเตอร์เนต

     Train moodle.com ได้จัดทำหลักสูตรขึ้นมาเพื่อให้ผู้สนใจเข้าอบรม และแนะนำการนำไปใช้ สามารถสร้างอาชีพ ดูแลงานที่รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็ว

     หลักสูตรที่จัดทำมีดังนี้

1. หลักสูตรการติดตั้ง ดูแล การใช้งาน LMS Moodle

2. หลักสูตรการพันหม้อแปลงขนาดเล็ก

     ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำหลักสูตร เมื่อแล้วเสร็จจะแจ้งให้ผู้สนใจทราบต่อไป

แจ้งข่าวเวบไซต์เดิม

Posted on May 31, 2022

เนื่องจากเวบไซต์ LMS Moodle เดิมเกิดปัญหาขึ้นและไม่ได้ Backup Data เอาไว้ ไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ เราจึงสร้างใหม่ขึ้นมา อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับปรุง ขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วย

Admin LMS


สมัครสมาชิก LMS

Posted on May 31, 2022

สมัครสมาชิกและยืนยันตัวตนทางอีเมล์ที่สมัครไว้ได้แล้ว กรณี ลิ้งค์ยืนยันไม่เข้าอีเมล์ ให้ดูที่อีเมล์ถังขยะ หากมีปัญหาในการสมัคร แจ้งทางอีเมล์ด้านล่าง


  
Scroll to top