Central District Rayong

Rayong

CENTRAL DISTRICT RAYONG

ระยอง 1 ใน 3 จังหวัด EEC ที่เป็นที่รู้จักกันในเรื่องของเมืองท่องเที่ยวริมทะเลที่มีเกาะชื่อดังอย่าง เกาะเสม็ด แต่รู้มั้ยว่าระยองเป็นจังหวัดที่มี GPP ต่อหัวสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ซึ่งไม่ได้มาจากการท่องเที่ยว แต่มาจากภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนจากต่างชาติ โดยภาคอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่ส่งเสริมจังหวัด ระยอง ให้มีการเติบโตเกิดการจ้างงาน และดึงผู้คนเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

GPP หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด คือ การคิดผลรวมรายได้ที่มาจากกิจกรรมการ ผลิตทั้งหมดที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆ ซึ่ง GPP per capita หรือ ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว ก็คือความสามารถในการสร้างมูลค่าการผลิตสินค้าและบริการต่อประชากร 1 จังหวัด "ระยอง" เป็นจังหวัดที่มี GPP ต่อหัวมากที่สุดในไทย โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคอุตสาหกรรมถึง 77.9% แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดที่สามารถพัฒนาประเทศและมีคนเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมาก โดยรายได้ GPP ต่อหัว เป็นรายได้ที่เฉลี่ยจากจำนวนคนในจังหวัดระยอง ซึ่งรายได้ GPP ต่อหัว จะเป็นรายได้คาดการณ์ที่คน 1 คนจะทำรายได้ให้จังหวัด ไม่ใช่รายได้ที่คนในจังหวัดจะได้รับ
เรียงลำดับ GPP per capita ในไทย
1.ระยอง
2.กรุงเทพ
3.ชลบุรี
4.อยุธยา
5.ปราจีนบุรี
6.ฉะเชิงเทรา
ซึ่งถ้าดู GDP ของไทยแล้ว มูลค่าส่วนใหญ่ก็มาจากอุตสาหกรรม ทำให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและได้รับความไว้วางใจในการเข้ามาลงทุนจากต่างชาติ
เมื่อเปรียบเทียบกันในแต่ละจังหวัดที่มี GPP ต่อหัวสูงๆ จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งถ้าดูจำนวนโรงงานแล้ว ระยองไม่ได้มีจำนวนโรงงานมากเป็นอันดับ 1 แต่มีมูลค่าของโครงการสูงมากถึง 1.5 ล้านล้านบาท
มูลค่าเหล่านี้มาจากการลงทุนจากต่างชาติที่ให้ความสนใจเข้ามาลงทุนที่ ระยอง มากเป็นอันดับ 1 ใน EEC โดยอุตสาหกรรมหลักของ ระยอง จะเป็น ปิโตรเคมี/เคมีภัณฑ์ และ ยานยนต์
ซึ่งภาคอุตสาหกรรมนี้เองที่ทำให้ ระยอง เกิดการจ้างงานและมีพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกว่า 190,000 คน
ถ้ามาดูแผนที่ของ ระยอง จะพบว่า ภาคอุตสาหกรรมจะมีการกระจุกตัวอยู่บริเวณด้านตะวันตกของจังหวัดที่ติดกับ ชลบุรี และบริเวณริมทะเลที่เป็นท่าเรือ มาบตาพุด ท่าเรือขนส่ง ปิโตรเคมี ที่สำคัญของไทย โดยในจังหวัด ระยอง มีนิคมฯ ทั้งหมด 17 แห่ง นอกจากภาคอุตสาหกรรมแล้ว ระยอง ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของการท่องเที่ยว โดยมี 2 เกาะที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่าง เกาะเสม็ด และ เกาะมันใน มีชายหาดที่มีชื่อเสียง เช่น หาดแม่พิมพ์ หาดแม่รำพึง และเขาแหลมหญ้า เป็นต้น
ย่านที่เป็นเหมือนย่านไลฟ์สไตล์ของ ระยอง เป็นศูนย์รวม ศูนย์การค้า ร้านค้า และที่อยู่อาศัย โดยจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ถัดมาทางตะวันออกของท่าเรือมาบตาพุด เป็นย่านที่รวมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้อย่างครบครัน
ในอนาคตจะมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ EEC ทำให้มีการพัฒนาโครงการใหม่ๆขึ้นมารองรับ ได้แก่ รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ได้แก่ ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา ซึ่งอยู่ในช่วงการดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าแล้วเสร็จในปี 2572 รถไฟรางคู่และรางเดี่ยวสายใหม่ ระยอง-จันทบุรี-ตราด ที่ต่อมาจากสาย กรุงเทพ-ชลบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งแรงงานและสินค้าทางการเกษตรเข้าสู่เมืองหลวง คาดว่าแล้วเสร็จ 2571 ทางหลวง MR7 เป็นทางที่วิ่งเชื่อมจังหวัดทางภาคตะวันออกของไทย คาดว่าแล้วเสร็จ 2571
ท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 ที่พัฒนาเป็นท่าเรือปิโตรเคมี รองรับการขนส่งของเหลวและปิโตรเคมี คาดว่าแล้วเสร็จ 2567 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ 2569
.
นิคมฯ Smart Park ที่เป็นพื้นที่นิคมฯ ขนาดใหญ่ของรัฐบาล พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาตค คาดว่าแล้วเสร็จ 2567
.
สนามบินอู่ตะเภา ที่มีการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเป็นสนามบินนานาชาติ รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้น ปัจจุบันอยู่ในช่วงการก่อสร้างในบางส่วน โดยคาดว่าจะเปิดในเฟสแรกได้ในปี 2568
แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤหัสบดี, 2 มิถุนายน 2022, 7:56PM