การ Login เข้าสู่ระบบ

เปิด Browser แล้วพิมพ์ที่ URL https://trainmoodle.com  หลังจากนั้นใส่ user และ password ที่เราสมัครไว้และยืนยันตัวตนทางอีเมล์แล้ว

Last modified: Thursday, 16 May 2019, 9:42 PM