การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ดังนี้

1. แก้ไขชื่อ นามสกุลได้
2. แก้ไขอีเมล์ใหม่ได้ แต่ต้องเป็นอีเมล์ที่ใช้งานได้
3. เพิ่มรูปภาพของ user เอง หรือเปลี่ยนรูปภาพใหม่
4. แก้ไขตัวเลือกอื่นๆ ได้

5. เปลี่ยน password ใหม่ได้

Last modified: Thursday, 16 May 2019, 10:10 PM