การออกจากระบบ

ทุกครั้งหลังการใช้งาน user จะต้องออกจากระบบทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย ผู้อื่นจะไม่สามารถใช้งาน user ของเราต่อได้

Last modified: Thursday, 16 May 2019, 9:46 PM