การ login เข้าสู่ระบบ

วิธีการเปิด Browser แล้วพิมพ์ที่ URL https://trainmoodle.com  หลังจากนั้นใส่ user และ password ที่เราสมัครไว้และยืนยันตัวตนทางอีเมล์แล้ว

Last modified: Saturday, 18 May 2019, 10:01 PM