การ logout ออกจากระบบ

วิธีการทุกครั้งหลังการใช้งาน user จะต้องออกจากระบบทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย ผู้อื่นจะไม่สามารถใช้งาน user ของเราต่อได้

Last modified: Saturday, 18 May 2019, 10:09 PM