การสมัครเข้าเรียนรายวิชาแบบมีรหัสผ่าน

แบบนี้ครูจะแจ้งรหัสผ่านให้กับนักเรียนในห้องเรียน หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อนำรหัสผ่านมากรอกใส่หน้าเวบไซต์รายวิชา

Last modified: Saturday, 18 May 2019, 11:43 PM