การสมัครเข้าเรียนรายวิชาแบบไม่ต้องใช้รหัสผ่าน

แบบนี้นักเรียนสามารถคลิกปุ่มเข้าเรียนรายวิชาได้เลยทางหน้าเวบ จะไม่มีช่องให้ใส่รหัสผ่าน

Last modified: Saturday, 18 May 2019, 11:45 PM