โปรดดูแล 7 สิ่งนี้ เพื่อให้ชีวิตได้พบความสุขแท้

1. ดูแลการงานให้ดี
คือ...ทำงานอย่างเต็มกำลัง ทำด้วยความรัก ภูมิใจ ให้เวลาเต็มที่กับงาน ทำด้วยความสุข ไม่เครียด มองปัญหาเป็นส่วนหนึ่งของงาน หมั่นหาความรู้ปรับปรุง ประเมิณผลงานของตนอยู่เสมอ
2. ดูแลครอบครัว คนใกล้ชิดให้ดี
คือ...ทำให้เขามีความสุข เบียดเบียนกันให้น้อย มองกันในแง่มุมที่ดี มีเวลาให้กัน พูดคุยกันดีๆ ด้วยเหตุผล ความรัก คิดถึงใจเขาใจเรา
3. ดูแลจิตใจตัวเองให้ดี
คือ...รักษาใจให้อยู่ในความเบิกบาน ลดความโลภ โกรธ หลง อย่าโกรธง่าย หงุดหงิดง่าย อย่าให้ตนเองกลายเป็นคนคิดมาก วิตกกังวลง่าย ไม่หลงสมมุติ มีสติปัญญามองเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราว ควรมีการอบรมจิตใจอย่างเป็นรูปธรรม เช่นฝึกสมาธิ ฝึกเจริญสติ ฝึกเจริญเมตตา
4.ดูแลความสามารถของตนให้ดี
คือ...อ่านหนังสือ หาความรู้ให้เป็นนิสัย เพราะเมื่อมีความรู้กว้างขวาง ชีวิตก็จะมีทางเลือกมากตามไปด้วย ความรู้รอบด้านได้แก่ ความรู้เรื่องด้านบริหารจัดการเงิน ความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปของโลก ความรู้ในเรื่องราวรอบตัวเป็นต้น
5. ดูแลสุขภาพร่างกาย
คือ...กิน อยู่ หลับ นอน ออกกำลังกาย ให้เหมาะสม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดแก่ตน ในต้นทุนที่เป็นไปได้กับตนเอง
6. ดูแลวิถีชีวิตมิให้ไปเบียดเบียนผู้อื่น
คือ...เฝ้าสำรวม กาย วาจา ไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น แบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอตามเหตุปัจจัยที่เราจะทำได้
7. ดูแลให้ตนเองได้ทำสิ่งที่ผ่อนคลาย
คือ...หาเวลาทำสิ่งที่รักที่ชอบ โดยเอาความสุขเป็นตัวตั้ง
7 ข้อนี้...
หากใครสามารถทำได้ครบทุกข้อ
ก็ถือว่า ชีวิตของบุคคลผู้นั้น
เป็นชีวิตที่มีสมดุล
การที่คนๆหนึ่ง
จะสร้างทั้ง7 ข้อให้เกิดกับชีวิตได้
ไม่ใช่เรื่องง่าย
แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเป็นไปไม่ได้
ข้อไหนทำได้เลย ก็ขอให้ทำ
ข้อไหนยังทำไม่ได้ ละเลยมานาน
ก็ค่อยๆปรับปรุงพัฒนา
ไม่ว่าวันนี้ชีวิตของเราเป็นอย่างไร
จงน้อมรับ อย่าได้โทษฟ้าดิน หรือใคร
เพราะชีวิตในภาพรวม
เกิดจากผลแห่งการกระทำ
ของเราตลอดกาลยาวนาน
บางอย่างจำได้
บางอย่างทำไว้นาน ก็ลืมไปแล้ว
อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเรา
ย่อมมีเราเป็นผู้ก่อ
ย่อมมีเราเป็นผู้สร้าง
ย่อมมีเราเป็นผู้รับผล
สมดุลทั้ง7 ข้อนี้
ของให้ทุกท่านลองพิจารณา
แล้วเร่งเพียรสร้างให้ครบทุกข้อ
แล้วชีวิตของท่านจักพบกับอิ่มเอม
จงเชื่อมั่น ให้กำลังใจตนเอง อย่าหมดหวัง
ทุกสิ่งเสกสรรได้
ด้วยอำนาจความเพียรแห่งตน
ติดตามเรื่องราวของบ้านดำประณต
และบทความได้ที่...
เพจ บ้านดำประณต เกาะเกร็ด
Last modified: Sunday, 16 May 2021, 8:53 AM