ทำเองก็ได้บุญ ชวนผู้อื่นทำก็ได้บุญ อานิสงค์ของการอนุโมทนาในบุญของคนอื่น

Click https://songworldnull.com/4514/ link to open resource.