กฎของฟาราเดย์ (Experiment and Demo Video)

Click https://www.youtube.com/watch?v=y0WrKT45ZZU link to open resource.